Wallace Myers Česká republika
Menu

Blog

2. Jak hodnotí pracovní šance absolventů techniky firmy

Posted on 21 November 2022 by Jitka Provazníková

Firmy, univerzity a studenti - tři klíčoví aktéři pracovního trhu. Rozhovor o možnostech a uplatnění absolventů s manažerem technologické firmy.

Co od vzdělání očekávají studenti? Jaké znalosti vyžadují od absolventů firmy a co se ve skutečnosti vyučuje na univerzitách? To jsou zásadní otázky, které ovlivňují životní úspěch. Při vstupu na pracovní trh se totiž všichni dostáváme do klasického obchodního modelu, kde funguje poptávka a nabídka.

V druhé části ze série tří rozhovorů jsem zjistila, jak vnímá pozici a dovednosti absolventů technických škol Ing. Martin Hrudka - manažer společnosti Bühler Group. Jeho stručné profesní představení opět naleznete pod rozhovorem. Pobočka této švýcarské firmy v Praze vyrábí a dodává zařízení a technologie do potravinářských závodů.

Jaké kompetence očekáváte od absolventa vysoké technické školy z pohledu hard skills a soft skills. Mají pro Vás stejnou váhu?

Ačkoliv jsme technická firma, tak jsou pro nás důležitější soft skills. Při pohovoru se snažíme zjistit, zda je absolvent ucházející se o práci ochoten se kontinuálně vzdělávat. Jestli bude později schopen pracovat samostatně a v neposlední řadě, jaká je jeho jazyková vybavenost. Angličtina je pro nás stěžejním kritériem.

Z pohledu hard skills jsme naše požadavky zredukovali na obecné znalosti. Například pokud hledáme PLC programátora, považujeme za důležité, aby věděl co je PLC a měl povědomí o tom, v jakých jazycích ho lze programovat.

Jak hodnotí pracovní šance absolventů techniky univerzita

2. Jak hodnotí pracovní šance absolventů techniky firma jako budoucí zaměstnavatel

Jak hodnotíte připravenost absolventů VŠ na uplatnění v pracovním životě? Jaký je jejich nejčastější nedostatek?

Náš pracovní kolektiv je namíchaný z různých zemí, kde pro každého absolventa, i v rámci Evropy, platí něco jiného. Podle mého názoru, je v České Republice největším nedostatkem jazyková vybavenost a celkově nižší sebevědomí. Pokud jde o hard skills, tam se nám daří úspěšně navazovat na znalosti absolventů a dále je rozvíjet.

Co by s připraveností absolventů na výkon povolání mohly udělat univerzity, aby se to zlepšilo?

Ohledně jazykové vybavenosti angličtinou bych doporučil její povinné zařazení do posledních ročníků bakalářských a magisterských programů. Sám jsem po skončení magisterského studia přes léto absolvoval dva jazykové kurzy, abych se mohl zúčastnit pracovního pohovoru, o který jsem stál a nemusel jsem slevovat z mých technických podmínek.

Pokud jde o zvýšení sebevědomí a zlepšení prezentačních znalostí, tam by se univerzity měly více zaměřit na kolektivní práci na projektech a následnou prezentaci výsledků.

Hard skills dovednosti představují vlastní téma. Obecně je ale potřeba více provázat součinnost firem a univerzit. Na tom musí hodně zapracovat i naše společnost, přestože nás částečný úvazek nebo spolupráce na bakalářské či magisterské práci stojí hodně úsilí.

Volné pozice pro absolventy

Jako firma hledíte na titul, prestiž vystudované univerzity, zahraniční stáž, nebo je pro vás důležitější praxe? Může třeba delší praxe nahradit VŠ vzdělání?

Na začátek bych řekl, že máme plno šikovných a úspěšných zaměstnanců, kteří se po ukončení střední školy rozhodli nepokračovat ve studiu. Univerzita vždy bude výhodou, která rozšiřuje hlavně teoretické znalosti absolventa. To jsou znalosti, které se v praxi získávají jen těžko a absolventi univerzit tak vždy mívají širší rozhled.

Zahraniční stáž, nejčastěji Erasmus, vždy bereme jakou velkou výhodou, protože víme, že je absolvent ochoten vyjít ze své komfortní zóny. Nemyslím si ale, že z pohledu teoretických znalostí může dlouholetá praxe 100% nahradit univerzitu.

Na základě jakých kritérii odhadujete potenciál absolventů z hlediska jejich dalšího rozvoje?

Naše přijímací řízení je složeno ze dvou kol ústního pohovoru a testu. Přitom pro nás nejsou důležité pouze správné odpovědi. Snažíme se též vypozorovat, jestli je absolvent schopen projevit jistou míru improvizace a zvolit aktivní přístup k řešení problémů, na které úplně nezná odpověď. Jak jsem již zmínil, je pro nás stěžejní, aby naši zaměstnanci měli chuť zvládat výzvy a překážky a nepohybovali se jen v komfortní zóně.

Ing. Martin Hrudka - Team Manager Automation ve firme Buhler Group

Ing. Martin Hrudka - Team Manager Automation ve firmě Bühler Group

Co může student už během studia udělat, aby zvýšil svou atraktivitu pro uplatnění ve vaší firmě?

Na univerzitě získávají studenti převážně teoretické znalosti. V dnešní době existuje mnoho kvalitních online kurzů, kde je možné osvojit si i praktické dovednosti a poslední technologické trendy. Uvedu to na příkladu, kdy univerzita vyučuje obecnou algoritmizaci nebo programovací jazyky. Student si může používaný programovací jazyk nebo celou technologii najít v praxi, která ho zaujme. Formou brigády nebo koníčku pak dokáže své znalosti takto posouvat.

Na jaké pozice momentálně sháníte uchazeče do svého týmu?

Pozic vhodných i pro absolventy máme otevřených hned několik. V automatizaci přijmeme PLC programátora, programátora řídících systému SCADA, elektro projektanta a ještě start-up inženýra.

Biography - Ing. Martin Hrudka - Team Manager Automation ve firmě Bühler Group

Jeho profilování započalo již na Střední průmyslové škole elektrotechnické v Úžlabině oborem automatizace a následným studiem na ČZU, kde na Technické fakultě absolvoval bakalářský i magisterský obor Řídící a Informační technika. Titul Ing. získal roku 2013.

Během studia VŠ pracoval v několika oborech - marketing, komerční vzdělávání, průmyslová automatizace a programování PLC. Po dokončení studií nastoupil do firmy Bühler Group na pozici PLC programátor a byl vyslán na tříměsíční stáž do Švýcarska. O rok později začal oficiálně školit nové PLC programátory. Od roku 2015 zastupoval týmového vedoucího a později i vedoucího oddělení automatizace. V roce 2016 dostal na starosti tým PLC programátorů, s nímž realizuje projekty v potravinářském průmyslu.

Firma Bühler Group programuje ve své pobočce v Praze řízení továren, které vyrábí čokoládu, těstoviny, křupky, snídaňové krekry, ale také krmné pelety nebo proteinovou pastu pro domácí a hospodářská zvířata.

Jste čerstvý absolvent/ka? Možná máme práci snů zrovna pro vás

Ve Wallace Myers nyní obsazujeme více pozic vhodných pro absolventy. Pokud jste nedávno ukončili studium, využijte bezplatné konzultace s Jitkou - autorkou tohoto rozhovoru a zkušenou recruiterkou. Objasní vám možnosti vašeho uplatnění na trhu práce. Pomůže vám s výběrem zaměstnání a provede vás celým procesem. Postará se, aby bylo vaše profesní představení atraktivní pro důležité firmy.

Volné pozice pro absolventy

Další inspiraci, jak se uplatnit na trhu práce, také najdete v předchozím díle této série:

Pokud si chcete nejprve nastudovat, co vše pro vás udělá recruiter, využijte článek:

 

 

 

O autorovi

Jitka Provazníková

Jitka Provazníková, Wallace Myers, specializovaný recruitment a Executive Search

Jitka se specializuje na nábor pracovníků v oblasti engineering, ať už jde o sektor automobilového průmyslu, elektrotechnologie nebo výrobu. Díky důkladným znalostem tohoto prostředí dokáže propojovat zajímavé pracovní příležitosti s těmi správnými lidmi.

Kontaktujte Jitku

 

Share This Article