Wallace Myers Česká republika
Menu

Zásady ochrany osobních údajů

Kdo jsme?

Wallace Myers Czech Republic s.r.o. (dále jen Wallace Myers) je společnost s ručením omezeným sídlící na adrese Světova 523/1, Praha 8 – Libeň, 180 00 s IČO: 03760219, která je vedená u Městského soudu v Praze pod značkou C 237352.

Poskytujeme služby specializovaného recruitmentu a personální poradenství.

Tyto zásady představují souhrn povinností, pravidel a práv, na jejichž základě zpracováváme vaše osobní údaje shromážděné od vás samotných nebo od jiných osob. Pečlivě se prosím s těmito zásadami seznamte.

Pro účely obecného nařízení o ochraně údajů (GDPR):

 • Správcem osobních údajů je Wallace Myers jako zaměstnavatel i jako poskytovatel náborových služeb a služeb personálního poradenství.
 • Kontaktní osoba pro oblast ochrany osobních údajů je pan: Aleš Křížek, Tel: +420 776 755 036, E-mail: info@wallacemyers.cz

Které vaše osobní údaje sbíráme a kdy?

 • Když s námi komunikujete telefonem, e-mailem nebo poštou, pracujeme s vašimi kontaktními údaji. Vždy vás žádáme o sdělení jen osobních údajů potřebných k tomu, abychom vám mohli poskytnout naše služby nebo mohli odpovědět na vaše dotazy týkající se našich služeb nebo webu.
 • Když na našem webu www.wallacemyers.cz vyplníte kontaktní formulář či formulář-žádost o pozici.
 • Když se ucházíte o pracovní pozici, předkládáte zpravidla životopis, který obsahuje osobní údaje, jako je jméno, adresa bydliště, e-mail, telefon nebo fotografie. Životopisy by měly obsahovat informace týkající se vašeho vzdělání a pracovní praxe, jako jsou získané tituly, minulá pracoviště a pozice, ocenění a certifikáty apod. Žádáme vás, abyste ve své žádosti nezveřejňovali citlivé osobní údaje, jako např. výška, váha, informace o vašem zdravotním stavu, vyznání, filozofické či politické přesvědčení, finanční situace a další.
 • Klienti nám poskytují informace, které mohou obsahovat kontaktní údaje na zaměstnance, jako je jméno kontaktu, e-mail, obchodní adresa, telefonní číslo a údaje pro fakturaci.

Můžeme vaše osobní údaje získat od třetích stran?

Pokud využíváte naše služby, můžeme získat další osobní údaje od těchto subjektů:

 • Skóringové společnosti
 • LinkedIn

Proč vaše osobní údaje sbíráme?

Vaše osobní údaje shromažďujeme proto, abychom vám mohli poskytovat naše služby v co nejvyšší kvalitě a mohli je na základě vašich podnětů i našich analýz vylepšovat. Osobní údaje používáme v následujících případech.

Klienti:

 • Abyste si mohli založit klientský profil v našem systému.
 • Abychom s vámi mohli komunikovat o aktuálních projektech.
 • Abychom vás mohli informovat o našich službách a produktech.
 • Pro zajištění plateb našich faktur.

Kandidáti:

 • Abyste si u nás mohli vytvořit profil uchazeče o zaměstnání.
 • Abychom mohli co nejlépe posoudit vaši žádost a nabídnout vám odpovídající pracovní příležitosti. Tento proces zahrnuje celou řadu činností, jako je hodnocení vaší kvalifikace, ověřování předložených informací, ověřování referencí a další.
 • Pro marketingové účely, abychom vás mohli i v budoucnu kontaktovat se zajímavou pracovní nabídkou nebo novinkami z vašeho oboru.

Uživatelé webových stránek:

 • Abychom mohli zlepšovat naše webové stránky a pro naše interní analýzy, které obecně slouží pro zlepšování našich služeb, testování, výzkum a statistické účely.
 • Abychom udrželi naše webové stránky bezpečné a uživatelsky přívětivé.
 • Abychom vám nabízeli jen takovou reklamu, která odpovídá vašim potřebám a zájmům.
 • Abychom vám a dalším uživatelům webu mohli nabídnout služby, které vás budou zajímat.

Právní základy pro zpracování vašich osobních údajů:

 • Poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů pro jeden nebo více určených účelů.
 • Plnění smlouvy, kterou jste s námi uzavřeli, resp. kroky nutné k uzavření této smlouvy.
 • Zákonná povinnost, vyplývající z legislativních nařízení našeho státu, resp. EU.
 • Oprávněný zájem, který sledujeme při poskytování nabídek našich služeb před uzavřením smlouvy, pokud naše zájmy nepřevažují nad vašimi zájmy nebo nejsou v rozporu se základními právy nebo svobodami, které vyžadují ochranu vašich osobních dat.
 • Právní základy pro zpracování zvláštních a citlivých osobních údajů (např. zdravotní stav):
 • Poskytnutí výslovného souhlasu, že jste nás dobrovolně informovali o zdravotním stavu nebo zdravotním postižení.

S kým vaše osobní údaje sdílíme?

Abychom vám poskytli služby v co nejvyšší kvalitě, můžeme vaše osobní údaje sdílet s vybranými obchodními partnery a dodavateli. Těmito obchodními partnery může být například náš poskytovatel webhostingu a či poskytovatel IT služeb. Pokud je podmínkou uzavření smlouvy kreditní skóring, budeme vaše údaje sdílet s vybranými skóringovými agenturami.

Kromě toho můžeme vaše osobní údaje předat třetím stranám:

 • V případě, že budeme prodávat nebo kupovat jakoukoli firmu nebo majetek. V takovém případě můžeme sdílet vaše osobní údaje s potenciálním kupcem, resp. prodejcem.
 • Pokud naši společnost přejde do vlastnictví třetí strany. V takovém případě budou informace, které máme o našich zákaznících, jedním z přenesených aktiv.
 • Pokud máme povinnost zveřejnit nebo sdílet vaše údaje, abychom vyhověli jakýmkoli zákonným povinnostem nebo abychom prosadili nebo uplatňovali naše obchodní podmínky a další dohody; ochránili svá práva, majetek nebo bezpečnost nás samotných i našich zákazníků. Tato jednání zahrnují výměnu informací s jinými společnostmi a organizacemi za účelem ochrany proti podvodům a snížení úvěrového rizika.
 • V příloze naleznete seznam všech subjektů, s nimiž vaše osobní údaje sdílíme.

Jak dlouho osobní údaje uchováváme?

Doba, po kterou vaše osobní údaje shromažďujeme, závisí na typu osobních údaji a účelu, pro který jsou používány. Nikdy však neshromažďujeme vaše údaje déle, než je nutné nebo povolené.

Informace o době zpracování jednotlivých typů osobních údajů najdete zde.

Přenášíme vaše osobní údaje mimo Evropskou unii, resp. Evropský hospodářský prostor?

Ano. Údaje, které shromažďujeme, mohou být uloženy ve Spojených státech amerických mimo Evropský hospodářský prostor (dále jen "EHP") společností Bullhorn a IDrive.

Jaká máte ve vztahu k osobním údajům práva?

Jako fyzická osoba máte tato práva:

 • Právo na přístup k osobním údajům, které o vás shromažďujeme.
 • Právo na opravu, resp. doplnění. Můžete po nás požadovat, abychom bez zbytečného odkladu opravili vaše nepřesné osobní údaje.
 • Právo na vymazání veškerých osobních údajů, které o vás uchováváme v případě, že tomu nebrání nějaký právní titul, zejména pak zákonná povinnost.
 • Právo vznést námitky proti tomu, abychom vaše údaje zpracovávali pro účely profilování nebo přímého marketingu.
 • Právo na přenositelnost údajů. Můžete nás požádat o poskytnutí vašich osobních údajů v přenositelném formátu nebo, je-li to technicky možné, o přenos těchto osobních údajů jinému správci či zpracovateli osobních údajů za předpokladu, že tento přenos nebude mít za následek zveřejnění osobních údajů týkajících se jiných osob.
 • Právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů.

Pokud je zpracování osobních údajů založeno na vašem souhlasu, máte právo tento souhlas kdykoli odvolat. Jakékoli zpracování, které jsme provedli v době před odvoláním souhlasu, zůstává legálním.

V případě pochybností o správnosti zpracování vašich osobních údajů, se můžete obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů – https://www.uoou.cz/

Co se stane, pokud změníme zásady ochrany osobních údajů?

Veškeré změny v Zásadách budou zveřejněny na těchto webových stránkách a jsou platné ode dne zveřejnění. Poslední aktualizace těchto zásad proběhla dne 23. května 2018.

Jak nás můžete kontaktovat?

Kontaktní osoba pro oblast ochrany osobních údajů je:
Aleš Křížek
Tel: +420 776 755 036
E-mail: info@wallacemyers.cz

Kontaktovat nás můžete také prostřednictvím formuláře na webu www.wallacemyers.cz/kontakt
Anebo poštou na adrese
Wallace Myers Czech Republic s.r.o.
Světova 523/1
Praha 8 – Libeň, 180 00

Příloha

Třetí strany, s kterými sdílíme vaše osobní údaje

cz pp