Wallace Myers Česká republika
Menu

Zásady ochrany osobních údajů

Ochrana osobních údajů ve Wallace Myers

Ve Wallace Myers respektujeme právo na soukromí. S vašimi osobními údaji zacházíme vždy důvěrně. Dodržujeme veškerou platnou legislativu a poskytujeme vám co nejvíce informací.

Kdo je správce vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje sbírá, zpracovává a pečlivě chrání společnost

Wallace Myers Czech Republic s.r.o.
Pobřežní 394/12
Praha 8 – Karlín, 186 00
IČO: 03760219
vedená u Městského soudu v Praze pod značkou C 237352.

Které osobní údaje sbíráme a za jakým účelem

Za účelem poskytování efektivní náborové služby shromažďujeme a používáme osobní údaje, které nám sami dobrovolně poskytujete. Zpravidla se jedná o tyto kategorie osobních údajů.

 • Jméno a příjmení
 • Datum narození
 • Národnost
 • Adresa trvalého bydliště
 • Adresa korespondenční
 • E-mail
 • Telefon
 • Údaje o vzdělání a praxi (zaměstnaní, projekty)
 • Portrétní fotografie

U všech návštěvníků webu Wallacemyers.cz shromažďujeme a zpracováváme za účelem rozvíjení naší online prezentace následující data.

 • IP adresa
 • Analytické cookies – umožňují sledovat chování uživatelů na webu (které stránky navštěvují, jak dlouho na nich jsou apod.)

Vaše osobní údaje neposkytujeme další straně. Používáme je pouze v rámci náborového procesu, abychom vám našli tu nejlepší práci. Z tohoto důvodu mohou být osobní údaje sdíleny mezi konzultanty Wallace Myers Czech Republic s.r.o. a Wallace Myers International Limited.

Na základě kterých právních titulů osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme

Abychom mohli vaše údaje sbírat a zpracovávat, musíme k tomu mít vždy alespoň jeden z tzv. právních titulů. V našem případě pracujeme s těmito čtyřmi tituly.

Plnění smlouvy
Když nám prostřednictvím e-mailu nebo webového formuláře zašlete své CV nebo si sjednáte schůzku, projevili jste zájem o naše služby. Abychom je mohli co nejlépe plnit, potřebujeme k tomu vaše osobní údaje, ať už pro komunikaci, nebo třeba pro výběr pozic, které nejlépe odpovídají vašim zkušenostem a schopnostem.

Plnění právní povinnosti
Zpracování některých osobních údajů za určitým účelem výslovně nařizují některé právní předpisy České republiky.

Oprávněný zájem
Chceme poskytovat ty nejlepší služby. A také se v případě nutnosti bránit, pokud nás v tom někdo omezuje. Jedná se o tzv. oprávněný zájem. Do této oblasti spadá například využívání webové analytiky pro potřeby rozvíjení našich služeb nebo uchovávání komunikace pro potřeby případných reklamací.

Souhlas se zpracováním osobních údajů
V případech, kdy nemůžeme využít jiný oprávněný titul, vás vždy žádáme o souhlas. A o ten vás nejčastěji žádáme tehdy, když chcete být vedeni v naší databázi uchazečů o zaměstnání.

Jak dlouho vaše údaje shromažďujeme

Osobní údaje zpracováváme v případě plnění právní povinnosti po dobu, kterou stanovuje legislativa. Uchazeče o zaměstnání máme v databázi 3 roky, po uplynutí této lhůty žádáme o prodloužení souhlasu. Pokud nám ho nedáte, vaše osobní údaje smažeme.

Jak vaše osobní údaje chráníme

Osobní údaje maximálně chráníme před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením. Systém ochrany vašich dat zahrnuje

 • fyzické a elektronické zabezpečení,
 • procesuální zabezpečení,
 • personální zabezpečení.

Přestože dodržujeme všechny doporučené bezpečnostní postupy, stoprocentní bezpečnost nelze zaručit nikdy. Vždycky bude existovat možnost, že se k vašim údajům dostane neoprávněná osoba, resp. bude s nimi neoprávněně nakládáno. Pokud k tomu dojde, Wallace Myers Czech Republic s.r.o. nenese za takovéto jednání žádnou zodpovědnost.

Služby třetích stran

Naše webové stránky nabízejí možnost sdílet CV pomocí služeb Google Disk a Dropbox. Za tyto služby odpovídá třetí strana, tj. jejich provozovatel. Společnost Wallace Myers Czech Republic s.r.o. neodpovídá za škody nebo ztráty, které by vznikly v souvislosti s používáním těchto služeb.

Vaše práva

Jako fyzická osoba máte následující práva, která u nás můžete kdykoli uplatnit.

 • Právo na informace
 • Právo na přístup k osobním údajům
 • Právo opravu, resp. doplnění osobních údajů
 • Právo na výmaz neboli právo být zapomenut
 • Právo na omezení zpracování
 • Právo na přenositelnost údajů
 • Právo vznést námitku a právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování

Vaše práva můžete aktivně uplatnit na těchto kontaktech:

Wallace Myers Czech Republic s.r.o.
Pobřežní 394/12
Praha 8 – Karlín, 186 00

info@wallacemyers.cz
+420 776 755 036

Cookies

Pro shromažďování anonymních údajů o provozu těchto webových stránek používáme cookies služby Google Analytics. Získaná data ukládá společnost Google na svých serverech a podléhají jejím zásadám ochrany osobních údajů. O nich se můžete podrobně informovat zde: https://support.google.com/analytics/

Údaje, které nám poskytnete prostřednictvím kontaktních formulářů, na webu neuchováváme.

Tím, že používáte tyto webové stránky a služby společnosti Wallace Myers Czech Republic s.r.o., souhlasíte s výše uvedenými podmínkami.

Datum poslední aktualizace Zásad: 16. březen 2018