Wallace Myers Česká republika
Menu

Blog

3. Jak hodnotí pracovní šance absolventů techniky studenti

Posted on 10 January 2023 by Jitka Provazníková

Firmy, univerzity a studenti - tři klíčoví aktéři pracovního trhu. Rozhovor o možnostech a uplatnění absolventů se studenty.

Co od studia očekávají studenti? Jaké znalosti vyžadují od absolventů firmy a co se ve skutečnosti vyučuje na univerzitách? To jsou zásadní otázky, které ovlivňují životní úspěch. Při vstupu na pracovní trh se totiž všichni dostáváme do klasického obchodního modelu, kde funguje poptávka a nabídka.

Třetí a poslední část našeho seriálu zkoumá pohled studentů. Oslovila jsem za tímto účelem tři studenty ČVUT v Praze. Zajímalo mě, co považují ze své perspektivy u profesního profilování za klíčové, jaké mají obavy a jak se připravují na budoucí uplatnění na pracovním trhu.

Na základě jakých kritérii jste si vybírali univerzitu?

DENISA K.: Pro mě byla při výběru školy důležitá možnost studovat dál předměty, které mě baví a prohloubit si jejich znalosti. Roli hrálo i zázemí školy, její vybavení a laboratoře. Také mě zajímalo uplatnění na trhu práce, nabízené mimoškolní aktivity a prestiž školy.

LENKA M.: Rozhodovala jsem se na základě prestiže univerzity a obecném povědomí.

TOMÁŠ I.: Vybíral jsem na základě postavení univerzity v žebříčku tuzemských vysokých škol, její prestiže, možného následného uplatnění v praxi a také podle polohy univerzity v rámci České republiky.

Jak hodnotí pracovní šance absolventů techniky samotní studenti

3. Jak hodnotí pracovní šance absolventů techniky samotní studenti

Máte představu o tom, jaké dovednosti nebo znalosti získané během studia určitě využijete v praxi?

DENISA K.: Jelikož mám možnost nahlédnout do praxe, určitě to bude samostatnost, vlastní disciplína a komunikace s lidmi v technické praxi. Z odbornějších znalostí bych uvedla technické uvažování, rozbor daného problému a následný návrh řešení a všeobecný rozhled. Samozřejmě také znalost cizích jazyků a odbornou terminologii.

LENKA M.: Představu mám, protože se již několik let vedle studia věnuji praxi. Zatím jsem využila většinu znalostí z magisterského studia a část ze studia bakalářského. Například znalosti z matematik, mechanik, pružností, programování a elektrických předmětů.

TOMÁŠ I.: Využití konkrétních znalostí závisí na tom, jestli máte následnou praxi v oboru. Nejdůležitější dovedností je, podle mého názoru, samostatnost a přemýšlení při řešení problémů a nalezení řešení, i když zpočátku není řešení přímočaré.

Které dovednosti nebo znalosti ve výuce postrádáte a myslíte si, že by měly být součástí vašeho studijního profilu?

DENISA K.: V některých předmětech je to jednoznačně praxe. Já jsem během ní zjistila, že by se některé předměty měly zaměřit na programy, které se v technické praxi běžně používají.

LENKA M.: Jelikož studuji Fakultu strojní, tak mi během studia chyběla hlavně manuální praxe. Uvítala bych více svařování, montáže a pájení.

TOMÁŠ I.: V některých předmětech postrádám využití více moderních přístupů výuky. Někdy mi také chybí interakce mezi vyučujícím a studentem a vnesení aktivity studenta do výuky. Postrádám též propojení průmyslu a školy. Když jsem studoval v rámci Erasmu v zahraničí, byly tam přednášky vedeny formou diskuze mezi studentem a vyučujícím. Na každou přednášku si měl student dané téma osvojit a pak se o něm debatovalo, případně se konal kvíz, který ověřil, jestli student problematice porozuměl.

Volné pozice pro absolventy

Věnujete se získávání dalších dovedností a znalostí i mimo univerzitu a co vás k tomu motivuje?

DENISA K.: Našla jsem si pracovní příležitost jako praktikantka v jedné mezinárodní firmě. Myslím si, že absolvent s praxí má mnohem větší šanci získat lepší práci. Ve škole dostane spíše teoretické znalosti, které je třeba rozvíjet. A také je to finanční přilepšení ke studiu.

LENKA M.: Získávání dalších dovedností a znalostí se věnuji hlavně na brigádě, protože volného času při studiu je pomálu, a tak na to ani není jinak prostor.

TOMÁŠ I.: Univerzita mě vytěžuje natolik, že na další získávání znalostí nemám čas.

Máte obavy ze vstupu na pracovní trh po ukončení studia na univerzitě? Co je pro Vás největší strašák?

DENISA K.: Díky zkušenostem z praxe už částečně vím, co mohu očekávat. Ale obavy stále mám. Především z mé připravenosti zapojit se jako čerstvý absolvent. Nevím, jestli budu schopna své znalosti prakticky využít.

LENKA M.: Mám obavu, že po zaškolení na pracovní pozici nebudu mít možnost ani povinnost se dále vzdělávat a rozvíjet. Bojím se, že můj profesní život spadne do rutiny.

TOMÁŠ I.: Největším strašákem je nalezení práce, která bude v oboru a bude mě bavit.

Rozhovor o možnostech a uplatnění absolventů se studenty

Rozhovor o možnostech a uplatnění absolventů se studenty

Jaké máte požadavky na své první zaměstnání? Podle čeho si ho budete vybírat?

DENISA K.: Pro mě je rozhodně důležité, aby mě práce bavila a abych se dostala do dobrého kolektivu. Také je pro mě stěžejní, zda mi firma nabídne kariérní růst či rozšíření mých znalostí. Následně bych zohlednila zázemí a lokaci firmy a pochopitelně vyhovující finanční ohodnocení, možnost práce na home office a další benefity.

LENKA M.: Primárními požadavky jsou pro mě poloha a náplň práce. Finanční ohodnocení při tom samozřejmě musí být dostatečné.

TOMÁŠ I.: Zejména bych chtěl pracovat v oboru, který jsem vystudoval a který mě bude bavit. Chtěl bych se uplatnit v mezinárodní společnosti, ve které bude možnost kariérního postupu a dalšího vzdělávání.

Tím končí náš třídílný seriál o trhu práce. Všechny zúčastněné strany - firmy, univerzity a studenti - mají svá přání, představy a potřeby. Některé si jdou naproti, zatímco v některých oblastech se vzájemná očekávání poněkud rozchází. Nic v životě ale není ideální a tak nezbývá, než lépe spolupracovat, zvlášť, mohou-li z toho profitovat všichni.

Jste čerstvý absolvent/ka? Možná máme práci snů zrovna pro vás

Ve Wallace Myers nyní obsazujeme více pozic vhodných pro absolventy. Pokud jste nedávno ukončili studium, využijte bezplatné konzultace s Jitkou - autorkou tohoto rozhovoru a zkušenou recruiterkou. Objasní vám možnosti vašeho uplatnění na trhu práce. Pomůže vám s výběrem zaměstnání a provede vás celým procesem. Postará se, aby bylo vaše profesní představení atraktivní pro důležité firmy.

Chci pomoci s hledáním práce

Komplexní pochopení problematiky, jak se mohou absolventi uplatnit na pracovním trhu, načerpejte také v předchozích dílech. Inspirujte se pohledem firem a univerzit.

Chcete-li vědět, co vše pro vás udělá při hledání vhodné práce recruiter, využijte náš stále aktuální příspěvek.

 

 

O autorovi

Jitka Provazníková

Jitka Provazníková, Wallace Myers, specializovaný recruitment a Executive Search

Jitka se specializuje na nábor pracovníků v oblasti engineering, ať už jde o sektor automobilového průmyslu, elektrotechnologie nebo výrobu. Díky důkladným znalostem tohoto prostředí dokáže propojovat zajímavé pracovní příležitosti s těmi správnými lidmi.

Kontaktujte Jitku

 

Share This Article