Wallace Myers Česká republika
Menu

Blog

Jste připraveni na budoucnost trhu práce?

Posted on 16 February 2023 by Julie Lehnertová

Zdá se, že novátorské formě práce, kde je cílem propojit potenciál člověka s digitálními technologiemi, stroji a umělou inteligencí nejspíš nikdo neuteče. Ztotožňujete se s takovou myšlenkou?

I když si každý z nás představuje budoucnost trochu jiným způsobem, měli bychom si uvědomit, že se nás svět pokusí vtáhnout do svých vlastních plánů, ať už s nimi souhlasíme nebo ne. Říká se, že „pokrok nezastavíš“, ale přesto zůstává hlavně na nás, zda zrychlené životní tempo přijmeme a oceníme jeho přínosy pro lidstvo.

Future of Work stručně a jasně

Koncept Budoucnosti práce byl definován analytiky z organizace IDC a poukazuje na nevyhnutelné spojení člověka a robotů. Přestože se nám to může jevit jako scénář ke sci-fi filmu, vliv technologií vnímáme bezesporu všichni na každém našem kroku.

I proto je pojem Future of Work již několik let skloňované téma. Systematicky se prokousává do většiny organizací a ovlivňuje tak všechny segmenty pracovního trhu od výrobního průmyslu, přes bankovnictví, maloobchod až po stavebnictví.

Jste připraveni na budoucnost trhu práce?

Jste připraveni na budoucnost trhu práce?

Co je hlavním cílem Budoucnosti práce?

Future of Work poukazuje především na nutnost změny v rámci pracovního trhu, kde jsou podle ní třemi nejdůležitějšími aspekty:

  • kultura práce a využití potenciálu technologií,
  • pracovní síla a rozšíření schopností lidí,
  • pracovní podmínky a prostředí.

V podstatě tedy jde o širší využití potenciálu lidských schopností a úpravu pracovního prostředí tak, aby efektivita a motivace člověka přinesly kýžené výsledky. Proto, čím dříve budou organizace investovat do vzdělávání a rozšíření znalostí svých zaměstnanců v rámci jim svěřené oblasti, do modernizace prostor, do přizpůsobení pracovních podmínek a především do digitalizace, tím rychleji budou schopné reagovat na nenadálé změny. Varovným příkladem pro nás byla jednoznačně pandemie covidu, která je považována za dosud největší nepředvídatelnou událost, která negativně ovlivnila chod celého světa a ukázala, jak málo jsou organizace na podobné změny připravené.

Budoucí podoba práce není žádnou novinkou

Již v listopadu 2019 poukázala konference globalistické společnosti SAP na důležitost vlivu digitalizace a technologií na budoucí formy práce.

Jedním z klíčových témat se stal takzvaný Talent management. Podle něj je nezbytné soustředit se na konkrétní lidské schopnosti a rozvíjet talent tam, kde spatřujeme potenciál. V ideálním případě vede takový progres ke kariérnímu růstu, větší motivaci zaměstnanců a pochopitelně i jejich konkurenční výhodě oproti ostatním. Přední psycholog Dr. Steve Hunt v rozhovoru v rámci této konference pro HRnews pronesl: „Digitalizace zrychluje tempo změny a vytváří skutečnou poptávku po kvalifikovaných talentech.“

Patrně i v souvislosti s pandemií se začalo v uplynulých dvou letech masivně investovat do konceptu Future of Work, konkrétně do zmíněných digitálních technologií. Jednoznačně největší podíl má pořizování hardwaru, robotika, podnikové a IT služby a v neposlední řadě též vývoj softwaru, informačních aplikací, aplikací pro řízení lidských zdrojů a samozřejmě umělé inteligence.

Zkontrolujte volná místa

Cílem konceptu Future of Work neboli Budoucnosti práce je v zásadě propojení našich schopností a talentů se stroji a novými technologiemi. Když k tomu připojíme ještě kvalitní pracovní prostor, ať už půjde jen o jeho virtualizaci či reálnou úpravu kanceláří, nebo možnost home office, a především rovnováhu mezi osobním a pracovním životem, lze očekávat nejen naši vyšší efektivitu a výsledky, ale především připravenost na další nečekané události. V konečném důsledku by mohlo být dosaženo spokojenosti u všech zúčastněných stran. A jak vnímáte vliv konceptu Future of Work vy?

Přečtěte si také náš článek o budoucích profesích:

 

 

O autorovi

Julie Lehnertová

Jassets/Blog/Jste-pipraveni-na-budoucnost-trhu-prace.jpg
Julie Lehnertová, Wallace Myers, specializovaný recruitment a Executive Search

Julie je v prvé řadě zaměřena na pozice z výrobního, elektrotechnického a automotive odvětví v oblasti engineering. Nemalé zkušenosti s komunikací se zákazníky a přirozená empatie jsou značným přínosem při hledání ideální shody poptávky a nabídky a vedou především k dosažení spokojenosti všech zúčastněných.

Kontaktujte Julii

 

Share This Article