Wallace Myers Česká republika
Menu

Blog

Nedostatek pracovních sil: Nadějné vyhlídky nebo obavy?

Posted on 27 September 2018 by Aleš Křížek

Nejsou lidi, slýcháme denně z různých oblastí pracovního trhu. Důvodů je celá řada. Vedle historicky nízké nezaměstnanosti, která patří dlouhodobě mezi nejnižší v EU, hraje velkou roli i demografický vývoj populace. A právě na ten se zaměříme v dnešním článku.

Nedostatek pracovnich sil

I když populace České republiky dlouhodobě roste, zejména díky migraci ze zahraniční, v posledních letech najdeme dle ČSÚ nejvyšší přírůstky ve věkové skupině 65 a více let. A naopak obyvatel ve věku 15–64 let od roku 2009 ubývá. A to je problém.

Z hlediska dostatku zaměstnanců je v centru pozornosti skupina obyvatel, která bude v příštích letech vstupovat na pracovní trh. Důležitý bude nejen celkový počet těchto lidí, ale také struktura této skupiny. Bude na pracovní trh vstupovat více nebo méně lidí? A jaké budou mít vzdělání? Odpovědi na tyto otázky můžeme nalézt v průzkumech Národního ústavu pro vzdělávání.

Počet 15letých osob v ČR má dlouhodobě klesající trend již od roku 1990. Školní rok 2017/2018 ale představuje důležitý zlom, kdy dochází téměř po 25 letech konečně ke změně. Do prvních ročníků SŠ tak konečně nastupuje více žáků než v předchozích letech. Přestože se jedná pouze o mírný nárůst, došlo tu ke změně negativního trendu. Další dobrou zprávou je, že můžeme očekávat desetiletý nárůst počtu přijímaných studentů do středních škol.

Co to znamená pro zaměstnavatele? Bohužel pro následující roky nic pozitivního. Vzhledem k setrvačnosti pracovního trhu musí společnosti i v příštích několika letech nadále počítat s kle-sajícím počtem absolventů. S tímto faktem by měla pracovat zejména personální oddělení firem, které každoročně počítají s náborem vysokého počtů absolventů, a upravit strategii v oblasti tzv. “graduate recruitmentu”.

A jakou můžeme očekávat vzdělanostní strukturu u absolventů vstupujících na pracovní trh? Tomu se budeme věnovat v některém z příštích článků.

 

 

O autorovi

Aleš Křížek

Aleš Křížek, Wallace Myers, specializovaný recruitment a Executive Search

Aleš má téměř dvacet let zkušeností v oblasti specializovaného recruitmentu a executive search. Vede českou pobočku Wallace Myers a jako recruiter se zaměřuje na sektor finance a účetnictví a IT.