Wallace Myers Česká republika
Menu

Blog

Pracovní posudek, reference či testimoniál. K čemu jsou dobré?

Posted on 19 August 2019 by Jitka Provazníková

Recenze na nový vysavač nebo cestovní agenturu. Doporučení restaurace či lékaře. Ohlasy na služby operátora… Sdílené zkušenosti dělají život jednodušším. Na jejich základě se rozhodujeme anebo k nim aspoň přihlížíme. Jak reference fungují v recruitmentu?

Reference v náboru

Trochu pojmosloví na úvod

Pracovní posudek nebo také dobrozdání či rekomandace je pojem ze zákoníku práce. Zákoník práce v části 13, hlavě 7 stanovuje zaměstnavateli povinnost vydat posudek o pracovní činnosti na základě požadavku zaměstnance.

„Pracovním posudkem jsou veškeré písemnosti týkající se hodnocení práce zaměstnance, jeho kvalifikace, schopností a dalších skutečností, které mají vztah k výkonu práce,“ uvádí Zákoník a dále také definuje podmínky, kdy o něj může zaměstnance požádat – nejdříve 2 měsíce před skončením pracovního poměru.

Upřímně. S pracovními posudky setkávám výjimečně. Za dobu své praxe jsem se nikdy nesetkala s tím, že by firma žádala po uchazeči o práci posudek z předchozího zaměstnání.

Častější jsou tzv. reference, tedy názor nadřízeného, kolegy, podřízeného nebo obchodního partnera. Jde o subjektivní souhrn spolupráce, proto se obvykle oslovuje více referenčních osob. Zatímco na pracovní posudek má zaměstnanec nárok ze zákona, reference jsou dobrovolné.

Pojem testimoniál označuje doporučení, které shrnuje zkušenost s produktem, službou či zaměstnancem. U nás jsou testimoniály spojovány především s živnostníky nebo používány mezi obchodními partnery. V běžné praxi se pojmy reference a testimoniál zaměňují.

Reference, referenční kontakty a nábor

V oblasti náboru se nejvíc využívají reference a požadují se kontakty na referenční osoby. K čemu jsou dobré?

Mnohdy rozhodují ve výběrových řízení u uchazečů s vyrovnanými schopnostmi, pomohou s konečným rozhodnutím, zdali uchazeče ne/přijmout anebo potvrdí časté střídání zaměstnání z důvodů, které nemohl kandidát ovlivnit. Význam referencí roste se zodpovědnostmi funkce a vyšším umístěním v organizační struktuře.

V rámci referencí se agentura, potažmo nový zaměstnavatel, doptává na schopnosti, profesní kvalifikaci, dosažené úspěchy, zvládání neúspěchů, na fungování v týmu, dovednosti v oblasti řízení lidí, reakce na krizové situace, na důvody odchodu nebo na charakterové rysy, které se u dané osoby při práci projevují.

Ověřování referencí by mělo být šito na míru pozici, o kterou se kandidát uchází. Například u obchodních pozic se ptáme na stabilitu energie a tahu na branku, na profesionální vystupování a schopnost budovat vztah se zákazníky. Při ověřování referencí na vedoucího výroby cílíme na schopnost operativního jednání, rychlost rozhodování, přirozený respekt, technické myšlení apod.

Díky ověřování referencí se u našich kandidátů vyhneme tzv. mlžení o dovednostech či předchozí praxi a předcházíme tím zklamání či rozčarování klienta z nedostatečné kvalifikace nového zaměstnance. Do životopisu si totiž každý může napsat, co chce, a kdo se neptá, nic se nedozví.

V zahraničí jsou reference mnohem běžnější a kandidáti i klienti jsou na jejich ověřování zvyklí. Mí kolegové i já sama se často setkáváme s překvapením, když kandidáta požádáme o referenční kontakty. Je pak nutné vysvětlit důvod, proč je ověřujeme, byť se s tím ještě nesetkali. Naši klienti naopak očekávají, že když představujeme profil specialisty, přidáváme také souhrn několika referencí. Mnohem lépe pak našeho uchazeče znají a vědí, co od něj mohou očekávat.

S tím souvisí pochybnosti, když někdo odmítne reference poskytnout. I v případě, když se uchazeč rozejde s předchozím zaměstnavatelem ve zlém, lze stále získat reference od bývalých kolegů, klientů, dodavatelů apod. Pokud není nikdo, kdo jej zná po pracovní stránce a je ochoten zodpovědět několik otázek, vyvolává to zbytečné otazníky a nedůvěru.

Důležitá rada na závěr: člověk, kterého uvedete jako referenční osobu, by o tom měl vědět a souhlasit s tím. Zároveň doporučujeme neuvádět kompletní referenční údaje přímo do životopisu, ale až na vyžádání agenturou či při pohovoru ve firmě.

 

 

O autorovi

Jitka Provazníková

Jitka Provazníková, Wallace Myers, specializovaný recruitment a Executive Search

Jitka se specializuje na nábor pracovníků v oblasti engineering, ať už jde o sektor automobilového průmyslu, elektrotechnologie nebo výrobu. Díky důkladným znalostem tohoto prostředí dokáže propojovat zajímavé pracovní příležitosti s těmi správnými lidmi.