Wallace Myers Česká republika
Menu

Blog

Za kratší pracovní dobu

Posted on 12 November 2018

Konec dlouhé práce – takovým heslem se řídí české odbory, které bojují za zkrácení pracovní doby při zachování stejné mzdy. Tímto trendem se ve světě zabývají firmy, politici a ekonomové. Snaží se tak řešit otázku produktivity pracovníků a nezaměstnanosti v období robotizace a automatizace.

Kratší pracovní doba

Pracovní doba by se měla zkrátit odhadem do 4 let, a to o 2 až 2,5 hodiny týdně. Samozřejmě při zachováním stejného příjmu. Přece jen 8hodinová pracovní doba je v ČR zavedena už od roku 1918, 5denní pracovní týden se zavedl o 50 let později.

Pracovní doba a zákoník práce ČR

Délku pracovní doby v České republice upravuje zákoník práce. Konkrétně v paragrafu 79 je dálka pracovní doby stanovena jako týdenní a činí 40 hodin. Do této doby se nezapočítávají přestávky.

Zákoník dále povoluje 8 hodin práce přesčas týdně a u některých profesí mírně zkracuje délku týdenní pracovní doby – např. zaměstnanci pracující v podzemí při těžbě uhlí a jiných surovin nebo v důlní výstavbě mají pěvně danou hranici pracovní doby na 37,5 hodiny týdně.

Při vyjednávání o rozsahu úvazku je dobré vědět i to, že zákoník práce stanovuje pouze maximální hranici pracovní doby, nikoliv minimální. V každém případě by mělo platit, že pracovní doba je doba, „v níž je zaměstnanec povinen vykonávat pro zaměstnavatele práci“ (Zákoník práce). Životní realita však bývá od litery zákona v různé míře odlišná.

Pracovní doba ve světě

V ekonomicky vyspělejších okolních státech, jako je např. Nizozemsko, Francie nebo Švédsko, je v některých firmách zavedena 6hodinová pracovní doba.

Tato změna se osvědčila právě ve Švédsku. Zaměstnanci firem, ve kterých došlo k nastavení kratší pracovní doby, jsou podle průzkumů šťastnější a produktivnější. Mezi průkopníky se řadí vývojářská společnost Filimundus, kde začali následky této změny minulý rok zkoumat. Podle ní se inspirovaly desítky dalších firem.

Úplně první společností na světě, která zavedla 6hodinovou pracovní dobu v roce 2013, je japonská Toyota. Společnost od té doby zaznamenává roční růst zisku o 25 %, má spokojenější a produktivnější zaměstnance a celkově v ní panuje příjemnějších pracovní atmosféra. I čísla tedy potvrzují, že spíše než doba v práci a nad prací je důležitější její efektivita.

A teď údaje o ostatních zemích a jejich průměrné době pracovního týdnu. Nejdelší mají Němci, Irové a Britové se 48 odpracovanými hodinami týdně. V Česku je to tedy 40 hodin týdně (42,5 s přestávkami). Nejkratší pracovní dobu mají ve Francii, kde pracují 35 hodin týdně.

Myslím si, že zkrácení pracovního týdne o 2,5 hodiny by určitě neuškodilo. Jaký je váš názor?