Wallace Myers Česká republika
Menu

Blog

Odliv studentů z technických oborů. Co říkají data

Posted on 17 December 2018 by Aleš Křížek

Nedostatek technicky vzdělaných zaměstnanců trápí firmy na českém pracovním trhu už více než 6 let. Jako jeden z důvodů tohoto stavu bývá uváděna větší atraktivita humanitních oborů, snížený zájem o studia technických oborů a s tím související nižší počet absolventů technicky zaměřených středních i odborných škol. Jaká je však skutečnost a kde bychom mohli zjistit reálný stav?

Nedostatek absolventů pro strojírenství a průmysl

Pokud chceme opravdu najít odpověď, musíme vycházet z ověřených dat a validních průzkumů. Jedním ze skvělých zdrojů mohou být průzkumy prováděné Národním ústavem pro vzdělávání, který situaci dlouhodobě mapuje. Mnoho zajímavých informací nalezneme i na portálu Infoabsolvent.cz, konkrétně pak v průzkumu věnovaném vývoji vzdělanosti a oborové struktury žáků a studentů ve středním a vyšším odborném vzdělávání v ČR a v krajích ČR.

Technické obory pohledem reálných dat

Podíváme-li se na vývoj vzdělanostní a oborové struktury studentů středního a vyššího odborného vzdělávání, tak zjistíme několik zajímavých informací.

Pozitivním zjištěním je, že v těchto letech můžeme obecně očekávat nárůst nově přijímaných studentů středních škol a tento trend bude pokračovat i v příštích letech (detailněji v článku Nedostatek pracovních sil: Nadějné vyhlídky nebo obavy?). Pro úplnost je férové říci, že tento obrat se na pracovním trhu projeví s určitým zpožděním, které je dané dalšími faktory, např. délkou studia.

Podle dat ze zdroje Infoabsolvent.cz dále vyplývá, že došlo ke stabilizaci počtu žáků vstupujících do gymnaziálního vzdělávání, a přestože nadále dochází k mírnému poklesů žáků vstupujících do učebních oborů, „nezastavil se nárůst v technických oborech“. Naopak, k největšímu nárůstu v oblasti maturitních oborů s odborným výcvikem došlo ve strojírenství. Ještě důležitější je však dlouhodobý pohled, který nám potvrzuje nejvýznamnější nárůst studentů ve skupinách oborů strojírenství, z celkového počtu přijatých studentů.

A jak si stojíme v porovnání s EU? Z výše uvedeného průzkumu vychází Česká republika jako vítěz s nejvyšším podílem odborného vzdělávání v rámci EU! Jen pro zajímavost na druhém konci srovnání bychom našli Irsko, kde extrémně převažuje všeobecně zaměřené vzdělávání.

Kde hledat příčiny?  

Na základě uvedeného průzkumu jednoduše nemůžeme potvrdit, že by docházelo k úbytku studentů technických oborů na úkor zvýšeného zájmu studentů o humanitní a další obory. Naopak lze z dlouhodobého hlediska situaci označit za stabilní, a dokonce můžeme pozorovat nárůst zájmu o strojírenské obory.

Česká republika patří mezi země s vysokým zastoupením studentů i absolventů technických oborů v oblasti odborného vzdělávání. Vzhledem k obrovské poptávce nachází absolventi technických oborů okamžité uplatnění na pracovním trhu, což potvrzuje i dlouhodobě nejnižší nezaměstnanost v rámci EU (stav k prosinci 2018).

Nedostatek pracovních sil v automotive a obecně ve strojírenství tedy musíme hledat jinde. A tak se opět dostáváme zpět k demografické křivce a k enormnímu nárůstu poptávky průmyslové výroby po zaměstnancích, kterou jednoduše není reálné zcela pokrýt ze stávajících kapacit na trhu práce v ČR, včetně absolventů technických oborů.

 

 

O autorovi

Aleš Křížek

Aleš Křížek, Wallace Myers, specializovaný recruitment a Executive Search

Aleš má téměř dvacet let zkušeností v oblasti specializovaného recruitmentu a executive search. Vede českou pobočku Wallace Myers a jako recruiter se zaměřuje na sektor finance a účetnictví a IT.